Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów gospodarczy jak również na rzecz podmiotów administracji rządowej ,samorządowej, podmiotów medycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek ,w szczególności w zakresie:

  • reprezentacji przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami podatkowymi;
  • negocjacji zapisów umów cywilnoprawnych, porozumień gospodarczych i handlowych;
  • udzielania bieżących porad prawnych i konsultacji prawnych;
  • sporządzania opinii prawnych oraz analiz prawnych;
  • sporządzania projektów umów cywilnych, gospodarczych, handlowych;
  • obsługi bieżącej przedsiębiorców oraz instytucji;
  • sporządzania pism procesowych, uchwał organów spółek prawa handlowego oraz uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego;
  • sporządzania projektów aktów wewnętrznych jak regulaminy, wytyczne;
  • pomocy w windykacji należności;
  • pomocy w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości
reprezentacji przed sądami…
porady prawne i konsultacje
prawo gospodarcze i handlowe
opinie i analizy prawne
regulowanie stanu prawnego nieruchomości
sporządzania pism procesowych
pomoc prawną dla osób fizycznych
sporządzania projektów aktów wewnętrznych jak regulaminy, wytyczne

Dane kancelarii:

Kancelaria Radcy Prawnego

Adres siedziby:
ul. Suraska 1 lok.221 (II piętro)
15- 093 Białystok

ewajarosiewicz@kancelariabialystok.eu
Tel 600 076 965

Adres rejestrowy:
Ewa Jarosiewicz
ul. Waryńskiego 6/5
15-461 Białystok

radca prany białystok