Właściciel Kancelarii radca prawny Ewa Jarosiewicz ukończyła w 2012r. aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. W 2013r. po zdaniu egzaminu zawodowego została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku pod numerem BŁ/996.

W 2008r. Ewa Jarosiewicz ukończyła jednolite stacjonarne magisterskie studia na kierunku
Prawo Uniwersytetu w Białymstoku.

Jeszcze w trakcie studiów radca prawny Ewa Jarosiewicz rozpoczęła zdobywanie praktyki zawodowej i doświadczenia poprzez pracę w Studenckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ( sekcja prawa cywilnego oraz prawa międzynarodowego i uchodźców). Przez półtora roku sprawowała także funkcję Przewodniczącego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

2007r.

The International Bussines and Trade 2007 Summer Law Program

W 2007r. radca prawny Ewa Jarosiewicz wzięła udział w specjalistycznym programie szkoleniowym z zakresu prawa gospodarczego i handlowego ” The International Bussines and Trade 2007 Summer Law Program” organizowanym przez Catholic University of America Columbus School of Law przy współudziale Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zakończyła zdaniem egzaminów z wynikiem bardzo dobrym.
2007r.- 2010r.

Udzielanie informacji prawnej on-line

Od listopada 2007r. do sierpnia 2010r. radca prawny Ewa Jarosiewicz pracowała w jednej z większych w województwie Podlaskim firm zajmującej się m.in. udzielaniem informacji prawnej on-line. Początkowo praca polegała na redakcji tekstów prawniczych z zakresu prawa cywilnego, rolnego i rodzinnego. Następnie od września 2008r. radca prawny Ewa Jarosiewicz wykonywała pracę w charakterze doradcy prawnego z zakresu prawa cywilnego, rolnego i rodzinnego.
2008r.

Prawo Uniwersytetu w Białymstoku

W 2008r. Ewa Jarosiewicz ukończyła jednolite stacjonarne magisterskie studia na kierunku
Prawo Uniwersytetu w Białymstoku.
2010r.-2012r.

Aplikacja radcowska

W latach 2010r.-2012r. radca prawny Ewa Jarosiewicz odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. W tym też okresie radca prawny Ewa Jarosiewicz ściśle współpracowała z Kancelarią Radców Prawnych J. Kamieńska, B. Niewiński, J. Wasiluk s.c. w Białymstoku.
2013r.

Egzamin zawodowy

 W 2013r. radca prawny Ewa Jarosiewicz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku pod numerem BŁ/996.

Dane kancelarii:

Kancelaria Radcy Prawnego

Adres siedziby:
ul. Suraska 1 lok.221 (II piętro)
15- 093 Białystok

ewajarosiewicz@kancelariabialystok.eu
Tel 600 076 965

Adres rejestrowy:
Ewa Jarosiewicz
ul. Waryńskiego 6/5
15-461 Białystok

radca prany białystok